مدیریت دانش

ایران آروین اعتقاد بسیاری به مستندسازی و پردازش اطلاعات پروژه های خود دارد، لذا  در حوزه نرم افزاری و سخت افزاری، فعالیت های بسیاری را به طور مستمر انجام می دهد.

فیلم های مستند متعددی از تمامی پروژه های ایران آروین، توسط روابط عمومی این شرکت تهیه شده اند که تاکنون بسیاری از آنها از شبکه های سراسری سیما پخش شده اند.

درباره ایران آروین