اجرای کارهای ساختمانی تکمیلی نیروگاه سیکل ترکیبی قم

porj-tarkibighom

عملیات اجرایی پروژه شامل:

انجام کارهای تکمیلی و باقیمانده سیویل و ساختمانی مربوط به تبدیل نیروگاه گازی موجود قم به سیکل ترکیبی که در برگیرنده چهار واحد دیگ بخار بازیاب، دو واحد توربین بخار و کندانسورهای خنک شونده به وسیله هوا ساختمان تصفیه خانه آب و کلیه ناسیسات وابسته می باشد. کار شامل حدود ۱۵۰۰۰ متر مکعب عملیات خاکی ۱۰۰۰ متر مکعب عملیات بنایی مختلف ۴۰۰۰ متر مکعب بتن ریزی ۴۰۰ تن کار های فلزی ۲۰۰۰۰ متر مربع آسفالت محوطه و جاده ها بالغ بر ۱۵۰۰۰ متر طول نصب لوله های مختلف بوده است.

porj-tarkibighom2
محل اجرای پروژه:

قم

کارفرما:

سازمان برق نطقه ای تهران

اشتراک گذاری

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.