احداث تاسیسات پیگ رانی و پایانه خط لوله 42 اینچ نفت خام گوره/جاسک بصورت EPCC

قرارداد عبارت است از احداث تاسیسات ایستگاه دریافت و ارسال پیگ شماره 1 و 2 واقع در استان هرمزگان به ترتیب 40 کیلومتری شهرستان دهنگ، کیلومتر تقریبی 596 خط لوله و کیلومتر تقریبی 868 خط لوله و ایستگاه ترمینال جاسک واقع در کیلومتر تقریبی 992 خط لوله گوره / جاسک شامل:

 • خدمات طراحی مهندسی تفصیلی (E)
 • خدمات تامین و تدارکات کالا و مصالح (P)
 • عملیات اجرائی – ساختمانی و نصب کلیـه دستگاهها و تجهیـزات تا تکمیـل کار، پیش راه اندازی، راه انـدازی، تهیـه کتابچه های راه اندازی- بهره رداری، نگهداری و مهندسی و رقع نقص یکساله ( C )

 

خدمات طراحی مهندسی تفصیلی (E)

عناوین اصلی کارهای طراحی مهندسی تفصیلی شامل: مهندسی فرآیند- مواد، خوردگی و حفاظت فنی- مهندسی مکانیک و تاسیسات ساختمانی- مهندسی لوله کشی- مهندسی ابزار دقیق- مهندسی برق- مهندسی مخابرات- مهندسی سیویل، سازه و معماری- مهندسی ایمنی- تهیه دستورالعمل های پیش راه اندازی، راه انداری و بهره برداری- تهیه کتابچه های مهندسی نگهداری و تعمیرات- تهیه بسته تستهای کارگاهی و نقشه های طبق ساخت- مهندسی محیط زیست- تهیه بسته تفصیلی راهکارهای پدافند غیرعامل و اخذ تائیدیه سازمان پدافند غیرعامل کشور می باشد.

خدمات تامین و تدارکات کالا و مصالح (P)

مصالح و تجهیزات به چهار گروه زیر تقسیم می شوند:

 • مصالح و تجهیزات اصلی (اختصاصی) پروژه
 • اجناس و مصالح بالک BULK
 • لوازم یدکی پیش راه اندازی، راه اندازی و دوره 2 ساله بهره برداری و ابزار اختصاصی
 • مصالح و تجهیزات عمومی (غیراختصاصی)

عملیات اجرائی ساختمانی و نصب کلیـه دستگاهها و تجهیزات تا تکمیل کار، پیش راه اندازی، راه اندازی، تهیه کتابچه های راه اندازی- بهره برداری، نگهداری و مهندسی و رفع نقص یکساله ( C )

عملیات اجرائی شامل:

 • عملیات اجرائی بخش سیویل و احداث ساختمان
 • عملیات اجرائی نصب و احداث مکانیکی
 • عملیات اجرا، نصب و احداث تاسیسات ساختمانها
 • عملیات اجرائی نصب و احداث لوله کشی ها
 • مواد، خوردگی و حفاظت فنی
 • عملیات اجرائی نصب و احداث تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
 • عملیات اجرائی و نصب و احداث تجهیزات برقی
 • عملیات نصب و احداث تجهیزات و سیستمهای مخابراتی
 • عملیات نصب و احداث تجهیزات و سیستمهای ابزاردقیق
 • عملیات نصب و احداث تجهیزات محیط زیست
 • خدمات تحصیل اراضی
 • خدمات فنی و نظارت
 • عملیات آزمایش عملکردی، پیش راه اندازی و راه اندازی

كارفرما: شركت مهندسی و توسعه نفت ایران

محل انجام کار: استان هرمزگان

نوع قرارداد: طراحی، تامین کالا و نصب و راه اندازی EPCC

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.