احداث خط لوله گاز ۵۶ اینچ سراسری دوم- گستره الف

porj-ostarealef

عملیات اجرایی پروژه :

احداث خط لوله: ۵۶ اینچ به طول ۱۰۰ کیلومتر می باشد. عملیات اجرایی پروژه شامل احداث جاده های دسترسی و کانال، زنگ زدایی و عایق کاری لوله های ۵۶ اینچ، جوش کاری و پرتونگاری، قراردادن لوله در کانال و پوشش و خاکریزی روی کانال می باشد. عملیات احداث دو مورد ایستگاه گیرنده و فرستنده توپک و اتصالات جانبی آن و همچنین شش فقره ایستگاه بین راهی و اتصال به خط ۴۰ اینچ و ۴۲ اینچ موجود و تعدادی انشعابات بین راهی می باشد. عبور از رودخانه زاینده رود و تقاطع جاده های اصلی پوشش بتنی لوله و ساخت و نصب تعدادی، SET – ON- WEIGHT و همچنین نصب سیستم حفاظت کاتدیک از دیگر عملیات پروژه بوده است.

نحوه تهیه مصالح: تهیه مصالح و تجهیزات اختصاصی پروژه به عهده کارفرما بوده است.

porj-sarasariovom
محل اجرای پروژه:

پل کله/دهق(استان اصفهان)

کارفرما:

شرکت ملی گاز ایران

اشتراک گذاری

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.