احداث خط لوله ۳۰ اینچ ساوه / تهران و انشعاب کرج و ایستگاه تقلیل فشار گاز غرب تهران

porj-30inchsave

عملیات اجرایی پروژه شامل:

پروژه خط انتقال گاز ۳۰ اینچ ساوه / تهران به طول ۱۰۷ کیلومتر با کلیه کارهای ساختمانی، سیویل (شامل 3000000 مترمکعب عملیات خاکی و ۱۵۰۰۰۰ مترمکعب بتن ریزی) و کارهای جنبی آن شامل ایستگاه های فرستنده و گیرنده توپک و شیرهای قطع کننده بین راهی، تأسیسات حفاظت کاتدیک احداث گردید. پس از تکمیل خط لوله پروژه فوق بعنوان متمم قرارداد ساخت و نصب و راه اندازی تأسیسات ایستگاه تقلیل فشار گاز بزرگ غرب تهران بعنوان طرح ضربتی به شرکت ایران آروین ابلاغ گردید که عملیات آن در حداقل زمان ممکن (کمتر از چهار ماه) انجام گردید .

نحوه تهیه مصالح: تهیه مصالح و تجهیزات اختصاصی پروژه به عهده کارفرما بوده است.

محل اجرا پروژه:

ساوه/تهران

کارفرما:

شرکت ملی گاز ایران

اشتراک گذاری

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.