احداث خط لوله ۵۶ اینچ گاز سراسری هشتم - جهرم /سروستان

porj-jahromsarvestan

عملیات اجرایی پروژه شامل:

احداث خط لوله ۵۶ اینچ به طول ۱۲۵ کیلومتر با پوشش پلی اتیلن می باشد. عملیات اجرایی پروژه شامل احداث کانال بطور کامل، حمل و ریسه لوله ها در کنار کانال، خم کاری و جوشکاری، پرتونگاری، زنگ زدایی و عایق سرجوش ها، قراردادن لوله در کانال، پر کردن کانال، احداث سیستم حفاظت کاتدیک، انجام تست هیدرواستاتیک و پوشش عایق لوله و راه اندازی میباشد. و همچنین عملیات احداث ۲ مورد ایستگاه ارسال و دریافت توپک، ۴ مورد ایستگاه های شیر بین راهی، حدود ۱۱۰ مورد عبور از رودخانه و جاده های آسفالته، خاکی، کانال و مسیل را نیز شامل می شود.

نحوه تهیه مصالح: تهیه مصالح و تجهیزات اختصاصی پروژه به عهده کارفرما بوده است.

محل اجرای پروژه:

جهرم/سروستان

کارفرما:

شرکت ملی گاز ایران

اشتراک گذاری

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.