احداث خط لوله ۵۶ اینچ گاز سراسری چهارم- قطعات یازدهم و دوازدهم

porj-56inch11va12

عملیات اجرایی پروژه شامل:

احداث خط لوله ۵۶ اینچ به طول ۲۲۶ کیلومتر (قسمت اول ۱۷۶+ قسمت دوم ۵۰ کیلومتر) با پوشش پلی اتیلن می باشد. عملیات اجرایی پروژه شامل احداث جاده های دسترسی و مسیر سازی، احداث کانال بطور کامل، حمل و ریسه لوله ها در کنار کانال، خم کاری و جوشکاری، پرتونگاری، زنگ زدایی و عایق سرجوش ها، قراردادن لوله در کانال، پرکردن کانال، احداث سیستم حفاظت کاتدیک، انجام تست هیدرواستاتیک و پوشش عایق لوله و راه اندازی می باشد. و همچنین عملیات احداث دو مورد ایستگاه ارسال و دریافت توپک، پنج مورد ایستگاه های شیر بین راهی، حدود ۱۹۷ مورد عبور از رودخانه و جاده های آسفالته، خاکی،کانال و مسیل را نیز شامل می شود.

نحوه تهیه مصالح: تهیه مصالح و تجهیزات اختصاصی پروژه به عهده کارفرما بوده است.

porj-56inch11.12
محل اجرای پروژه:

استان اصفهان(تیران/نیزار)

کارفرما:

شرکت ملی گاز ایران

اشتراک گذاری

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.