احداث خط لوله ۵۶ اینچ گاز سراسری چهارم - قطعات هشتم، نهم و دهم

a

porj-sarasari4

نحوه تهیه مصالح:

تهیه مصالح و تجهیزات اختصاصی پروژه به عهده کارفرما بوده است .

عملیات اجرایی پروژه شامل:

احداث خط لوله ۵۶ اینچ به طول ۲۵۰ کیلومتر با پوشش پلی اتیلن می باشد. عملیات اجرایی پروژه شامل احداث قسمتی از جاده های دسترسی و مسیر سازی، احداث کانال بطور کامل، حمل و ریسه لوله ها در کنار کانال، خم کاری و جوشکاری، پرتونگاری، زنگ زدایی و عایق سرجوش ها، قراردادن لوله در کانال، پرکردن کانال، احداث سیستم حفاظت کاتدیک انجام تست هیدرواستاتیک و پوشش عایق لوله و راه اندازی می باشد. و همچنین عملیات احداث چهار مورد ایستگاه ارسال و دریافت توپک، ده مورد ایستگاه های شیر بین راهی، حدود ۳۰۰ مورد عبور از رودخانه و جاده های آسفالته، خاکی، کانال سیل و حدود 4200000 مترمکعب عملیات خاکی را نیز شامل بوده است. در تاریخ138320/9/1383 به علت نیاز شرکت ملی گاز ایران خط لوله بدون تکمیل تست هیدروستاتیک مورد است. از گاز تخلیه و عملیات تکمیل شد و در تاریخ 1383/9/20مورد بهره برداری قرار گرفت.

porj-sarasai4.
محل انجام پروژه:

استان های فارس و اصفهان(آباده/تیران)

کارفرما:

شرکت ملی گاز ایران

اشتراک گذاری

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.