احداث خط لوله ۵۶ اینچ گاز سراسری چهارم -قطعه سیزدهم

porj-56inch-sarasari

نحوه تهیه مصالح: تهیه مصالح و تجهیزات اختصاصی پروژه به عهده کارفرما بوده است .

عملیات اجرایی پروژه شامل:

احداث خط لوله ۵۶ اینچ به طول ۵۷ کیلومتر با پوشش پلی اتیلن می باشد. عملیات اجرایی پروژه شامل دسترسی و مسیر سازی، احداث کانال بطور کامل، حمل و ریسه لوله ها در کنار کانال، خم کاری و جوشکاری، پرتو نگاری، زنگ زدایی و عایق سرجوش ها، قرار دادن لوله در کانال، پر کردن کانال، احداث سیستم حفاظت کاتدیک، انجام تست هیدرو استاتیک و پوشش عایق لوله و راه اندازی می باشد. و همچنین عملیات احداث 1 مورد ایستگاه توپک، 2 مورد ایستگاه هاس شیر بین راهی، یک مورد عبور از راه آهن، حدود 65 مورد عبور از رودخانه و جاده های آسفالته، خاکی، کانالو مسیل و حدود یک میلیون متر مکعب عملیات خاکی را نیز شامل می شود.

محل اجرای پروژه:

نیزار/ساوه

کارفرما:

شرکت ملی گاز ایران

اشتراک گذاری

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.