احداث خط لوله ۵۶ اینچ ایرانشهر- چب قطعه سوم (EPC)

پیمان بصورت EPC شامل:

  • خدمات طراحی و مهندسی (E)
  • تامین و تدارکات کالا و مصالح (P)
  • عملیات اجرائی و نصب و راه اندازی

 

خدمات طراحی و مهندسی (E):

شامل صحه گذاری، تکمیل و به روزآوری مدارک پایه و تفصیلی  (E) و تولید مدارک مهندسی برای واریانتها و تغییرات احتمالی جهت تکمیل و راه اندازی پروژه براساس استانداردها و ابلاغیه های جدید، مشمول تعهدات قراردادی میباشد.

تامین و تدارکات کالا(P)  :

تامین کالا مطابق با MTO  و مطابق مدارک فنی شامل مهندسی خرید، خدمات بازرسی فنی و کنترل کیفی، خدمات خرید، حمل و بیمه کلیه تجهیزات و مصالح اختصاصی و مورد نیاز پروژه با تائید کارفرما می باشد.

عملیات اجرائی و نصب و راه اندازی :

خط لوله ۵۶ اینچ از ادامه قطعه دوم خط لوله و از محل فنس ایستگاه شیر بین راهی(کیلومتر ۱۴۲) آغاز و بطول تقریبی ۶۰ کیلومتر ادامه می یابد.

عملیات اجرائی شامل نقشه برداری،تحصیل اراضی، احداث جاده های دسترسی، مسیرسازی، کانال کنی، حمل لوله های ۵۶ اینچ و سایر تجهیزات وکالاهای لازم پروژه، ریسه، خمکاری، جوشکاری، پرتونگاری، زنگ زدایی و عایق لوله ها و سرجوشها، قراردادن لوله در کانال، پرکردن کانال، احداث سیستم حفاظت کاتدیک، انجام کابل فیبر نوری، انجام تست هیدرواستاتیک و پوشش عایق لوله و راه اندازی میباشد. همچنین عملیات احداث یک مورد ایستگاه ارسال کننده توپک ۴۲ اینچ خط لوله مکران و یک ایستگاه دریافت توپک در انتهای مسیر، سه مورد ایستگاههای شیر بین راهی( کیلومترهای ۱۴۷، ۱۵۲ و ۱۸۲) و همچنین عبور از رودخانه و جاده های آسفالته، خاکی ،کانال و مسیل را نیز شامل میشود.

تصاویر پروژه 56 اینچ ایرانشهر چب-قطعه سه
تصاویر پروژه 56 اینچ ایرانشهر چب-قطعه سه
تصاویر پروژه 56 اینچ ایرانشهر چب-قطعه سه
تصاویر پروژه 56 اینچ ایرانشهر چب-قطعه سه
تصاویر پروژه 56 اینچ ایرانشهر چب-قطعه سه
تصاویر پروژه 56 اینچ ایرانشهر چب-قطعه سه
تصاویر پروژه 56 اینچ ایرانشهر چب-قطعه سه

کارفــــرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

محل اجرای پروژه:  استان سیستان و بلوچستان

نوع قـرارداد: EPC

اشتراک گذاری

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.