احداث مخازن واحد حلال های ویژه و قير سرد جاده ای پالایشگاه اصفهان

porj-palayeshgah esfahan

عملیات اجرایی پروژه :

  • احداث فونداسیون های مخازن حلال های ویژه و قیر سرد جاده ای پالایشگاه اصفهان و دیوارهای اطراف آن و نصب و سندبلاست و رنگ آمیزی مخازن مزبور شامل ۲۳ عدد مخزن شامل:
  • و بر یکصد هزار متر مربع محوطه مخازن شامل خاکبرداری و خاکریزی و آماده نمودن برای عملیات.
  • پی کنی و پی زیر مخازن و دیوارهای حدود و جداکننده مخازن.
  • بتن ریزی پی مخازن، پی دیوارهای حدود و دیوارهای جدا کننده و بتن ریزی کلیه دیوارها. شامل ۲۸۰۰ تن آرماتور بندی و ۴۰۰۰۰۰ مترمربع قالب بندی و ۱۰۰۰۰۰ مترمکعب بتن ریزی.

نحوه تهیه مصالح: تهیه مصالح و تجهیزات اختصاصی پروژه به عهده کارفرما بوده است.

porj-palayeshgahesfahan
محل اجرای پروژه:

پالایشگاه اصفهان

کارفرما:

شرکت ملی پالش و پخش فراورده های نفتی

اشتراک گذاری

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.