احداث و تزریق گاز در خط لوله 56 اینچ انتقال گاز پلدختر / کوهدشت به روش EPC به منظور تحقق شرایط مورد نیاز بهره برداری از خط

احداث و تزریق گاز در خط لوله 56 اینچ انتقال گاز پلدختر / کوهدشت به روش EPC به منظور تحقق شرایط مورد نیاز بهره برداری از خط

 

این پروژه بعد از ایستگاه فرستنده و گیرنده توپک پلدختر آغاز و تا ایستگاه گیرنده توپک پیاز اباد ادامه می بابد مسیر خط لوله به موازات خط ششم سراسری و همجواری آن خط لوله می باشد،طول خط لوله حدود100 کیلومتر می باشد.

 

در این پروژه یک ایستگاه گیرنده توپک و 4 ایستگاه شیر بین راهی و 2 ایستگاه حفاظت کاتدیک در طول مسیر بر اساس موقعیت های متناظر با ایستگاه های خط لوله ششم سراسری می باشد .این پروژه شامل 37 مورد تقاطع با جاده آسفالت و شوسه و 5 مورد تقاطع با مسیل و کانال و 5 مورد عبور از رودخانه به روش ccw و 12 مورد تقاطع با خطوط لوله روزمینی و زیرزمینی و کابل فیبر نوری میباشد.

 

 

۱-۱۰-ج) شرح کار عملیات اجرایی بخش “C”

این پروژه بعد از ایستگاه فرستنده و گیرنده توپک پلدختر آغاز و تا ایستگاه گیرنده توپک پیازآباد ادامه می یابد. مسیر خط لوله همانند قطعات قبل به موازات خط لوله ششم سراسری و همجوار آن خط لوله میباشد طول خط لوله حدود ۱۰۰ کیلومتر میباشد. در این پروژه یک ایستگاه گیرنده تویک (Receiver) ۴ ایستگاه شیر بین راهی (LBV) ۲ ایستگاه حفاظت از زنگ در طول مسیر و براساس موقعیتهای متناظر با ایستگاههای خط لوله ششم سراسری میباشد.

این پروژه شامل ۳۷ مورد تقاطع با جاده آسفالت و شوسه ۵ مورد تقاطع با مسیل و کانال ۵ مورد عبور از رودخانه ها به روش CCW و ۱۲ مورد تقاطع با خطوط لوله روزمینی و زیرزمینی و کابل فیبر نوری میباشد .

همچنین احداث رابط با سایز ۵۶ اینچ به خط لوله ششم سراسری قبل از ایستگاه L/R پیاز آباد (کوهدشت و همکاری در انجام عملیات انشعاب گرم بروی خط لوله ششم سراسری و احداث اینتر کانکشن ۳۶ اینچ مابین خطوط لوله ششم و نهم سراسری در محل قبل از ایستگاه شیر بین راهی کیلومتر ۳۴۳ احداث انشعاب ۳۶ اینچ و اتصال به انشعاب خرم آباد واقع بر خط لوله ششم سراسری احداث انشعاب ۳۶ اینچ و اتصال به ورودی ایستگاه کنترل فشار واقع بر خط لوله ۴۸ اینچ صادراتی نفت شهر بهمراه همکاری در انجام عملیات انشعاب گرم بروی خط لوله مذکور همکاری در انجام عملیات انشعاب گرم بروی خط لوله ششم سراسری و احداث اتصال خروجی ایستگاه پیازآباد خط لوله ششم سراسری به ورودی ایستگاه کنترل فشار واقع بر خط لوله ۴۸ اینچ صادراتی نفت شهر مطابق با نقشه های طراحی پایه منضم به ،پیمان در شرح وظایف پیمانکار EPC پروژه میباشد.

با توجه به طول و حجم عملیات مکانیکال و سیویل و اجرای پروژه در مدت زمان تعیین شده برنامه زمانبندی پیوست (۱۴ ضرورت ایجاد جبهه های اجرایی حداقل دو جبهه اجرایی بصورت (همزمان با کلیه تجهیزات ماشین آلات و نیروی انسانی ماهر تحت نظر سر پرست مجرب و کارآمد مورد نیاز است)

۱-۱۰-ج-۱ تعهدات اجرایی پیمانکار EPC جهت احداث خط لوله پیمانکار موظف به اجرای پروژه مطابق با مشخصات فنی اجرا و راه اندازی خطوط انتقال گاز فشار قوی (جلد دوم پیمان خطوط انتقال گاز به شماره (3)100-IGS-C-PL و دیگر استانداردها و مشخصات فنی شرکت ملی گاز ایران بشرح ذیل و نه محدود به آن می باشد.

۱- تأمین کلیه ماشین آلات و تجهیزات و ابزار لازم برای احداث خط لوله و همچنین تأمین کلیه مواد مصرفی و اجناس و مصالح .

كارفرما: شرکت توسعه مهندسی گاز

محل اجراي پروژه: استان لرستان، شهرستان کوهدشت

نوع قـرارداد: EPC

تاريخ شروع:1401/11

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.