تامین بخشی از لوله ۴۲ اینچ طرح انتقال نفت خام گوره-جاسک

قرارداد عبارت است از تامین بخشی از لوله ۴۲ اینچ طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره جاسک (۵۰ درصد لوله مورد نیاز) بطول تقریبی ۵۲۹ کیلومتر و وزن تقریبی ۱۸۴ هزار تن با مشارکت شرکت لوله سازی اهواز.

محل تقریبی تحویل کالا در مسیر احداث خط لوله ۴۲ اینچ گوره جاسک (۱۸% لوله در ایستگاه شماره ۲ کیلومتر ۱۴۸، ۱۵% لوله در ایستگاه شماره ۳ کیلومتر ۳۰۴، ۱۳% لوله در ایستگاه شماره ۴ کیلومتر ۴۳۸، ۱۹% لوله در ایستگاه شماره ۵ کیلومتر ۷۵۸، ۱۴% لوله در ایستگاه توپک رانی کیلومتر ۸۵۴ و ۲۱% لوله در ترمینال جاسک کیلومتر ۱۰۰۰ )

لوله ها باید پس از ساخت در شرکت مورد تائید کارفرما پوشش FBE گردند.

ورقها طی ۶ ماه باید تامین و به شرکت سازنده لوله تحویل گردند. اولین محموله لوله ساخته و پوشش شده در ماه هفتم و آخرین محموله در ماه بیست چهارم بصورت مساوی باید در محل های مشخص شده براساس ضخامت های مختلف بر اساس برنامه تائید شده تحویل گردند.

تامین بخش دیگری از لوله ۴۲ اینچ طرح انتقال نفت خام گوره- جاسک بطول تقریبی ۱۳۶ کیلومتر و وزن تقریبی ۵۵ هزار تن با مشارکت شرکت نورد و لوله صفا به شرکت ایران آروین واگذار گردید.

کارفـــــرما: شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران

نـوع قـرارداد:  خرید و فروش کالا

اشتراک گذاری

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.