تامین بخشی از لوله 42 اینچ طرح انتقال نفت خام گوره-جاسک

قرارداد عبارت است از تامین بخشی از لوله 42 اینچ طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره جاسک (50 درصد لوله مورد نیاز) بطول تقریبی 529 کیلومتر و وزن تقریبی 184 هزار تن با مشارکت شرکت لوله سازی اهواز.

محل تقریبی تحویل کالا در مسیر احداث خط لوله 42 اینچ گوره جاسک (18% لوله در ایستگاه شماره 2 کیلومتر 148، 15% لوله در ایستگاه شماره 3 کیلومتر 304، 13% لوله در ایستگاه شماره 4 کیلومتر 438، 19% لوله در ایستگاه شماره 5 کیلومتر 758، 14% لوله در ایستگاه توپک رانی کیلومتر 854 و 21% لوله در ترمینال جاسک کیلومتر 1000 )

لوله ها باید پس از ساخت در شرکت مورد تائید کارفرما پوشش FBE گردند.

ورقها طی 6 ماه باید تامین و به شرکت سازنده لوله تحویل گردند. اولین محموله لوله ساخته و پوشش شده در ماه هفتم و آخرین محموله در ماه بیست چهارم بصورت مساوی باید در محل های مشخص شده براساس ضخامت های مختلف بر اساس برنامه تائید شده تحویل گردند.

تامین بخش دیگری از لوله 42 اینچ طرح انتقال نفت خام گوره- جاسک بطول تقریبی 136 کیلومتر و وزن تقریبی 55 هزار تن با مشارکت شرکت نورد و لوله صفا به شرکت ایران آروین واگذار گردید.

كارفـــــرما: شركت مهندسی و توسعه نفت ايران

نـوع قـرارداد:  خرید و فروش کالا

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.