تغییر کلاس خط لوله ۴۲ اینچ گاز اول سراسری - پتاوه / پل کله PC

porj-patavepolkale

پروژه تعویض حدود ۳۱ کیلومتر خط لوله ۴۲ اینچ موجود سراسری اول با لوله ۴۲ اینچ و ضخامت بالاتر می باشد. پروژه شامل دو بخش اصلی می باشد:

بخش اول – خدمات تهیه کالا (P)

بخش دوم – عملیات اجرائی تعویض خط لوله ۴۲ اینچ (C)

خدمات تهیه کالای پروژه (P)

خدمات تهیه کالای پروژه شامل تهیه و اجرای پوشش لوله ها با عایق ۳ لایه پلی اتیلن، تهیه الکترود، فیلم رادیوگرافی، اجناس حفاظت کاتدیک و سایر اجناس غیر اختصاصی می باشد.

عملیات اجرایی پروژه شامل:

عملیات اجرایی پروژه تعویض کلاس خط سراسری اول از کیلومتر ۱۵۶ الی ۱۸۶ بوده که شامل احداث باند عملیات ساختمانی (از کیلومتر ۱۵۶ الی ۱۵۹)، حمل و دپوی لوله ها از کارخانه سازنده به محل پروژه، کانال کنی، ریسه لوله ها در کنار کانال، خم کاری و جوش کاری، عایق کاری سرجوش ها، عبور از موانع و تقاطع با جاده ها و خطوط لوله موجود، بالشتک سازی، لوله گذاری و خاکریزی روی لوله، تست هیدرواستاتیک، برش کاری و اتصال لوله های جدید به خط لوله اول سراسری، بریدن و خارج کردن لوله های قدیمی، احداث سیستم حفاظت کاتدیک و اتصال انشعاب لوله ها از خط لوله قدیم به خط لوله جديد الاحداث می باشد. همچنین دیگر عملیات اجرایی شامل آسفالت مسیر خط لوله از کیلومتر ۱۵۹ الى کیلومتر ۲۰۰+۱۶۱ ، حمل خاک مناسب از فاصله ۶ کیلومتری بعلت کوهستانی بودن مسیر، 127000 مترمکعب خاکبرداری در مسیر سنگی با بیل و پیکور برش کاری و خارج کردن ۲ ایستگاه شیر بین راهی و ۸ مورد انشعاب بین خطوط لوله دوم و سوم، انتقال خط برق 20KV  بطول ۲ کیلومتر، عبور از رودخانه خرسان، عبور از اتوبان یاسوج /اصفهان و ۷ مورد عبور و برش آسفالته می باشد.

محل اجرای پروژه:

چهار محال و بختاری(پتاوه/پل که)

کارفرما:

شرکت ملی گاز ایران

اشتراک گذاری

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.