خرید 51،000 متر لوله 56 اینچ

موضوع قرارداد:

قرارداد عبارت است از تامین سه قلم از لوله 56 اینچ درز طولی  LSAW-API 5LX70  . مطابق با استاندارد شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران میباشد.

رعایت تمامی استانداردها، موارد کیفیت و انتخاب اجناس و مواد اولیه مناسب، انجام آزمایشهای کیفی و فنی، رعایت حفاظت لوله ها در زمان حمل کالا  و دعایت اجرای قوانین و مقررات بهداشت ایمنی و محیط زیست در کلیه مراحل الزامی است. مشخصات لوله ها بشرح زیر میباشد:

  • لوله 56 اینچ گرید API 5L, X70, LSAW با ضخامت 0.625 اینچ بمیزان 33 کیلومتر
  • لوله 56 اینچ گرید API 5L, X70, LSAW با ضخامت 0.750 اینچ بمیزان 10 کیلومتر
  • لوله 56 اینچ گرید API 5L, X70, LSAW با ضخامت 0.875 اینچ بمیزان 8   کیلومتر

 

محل تحویل کالا در انبار شرکت ملی گاز ایران ( انبار شهید طاهری) در کیلومتر 22 جاده ساوه بعد از اسلامشهر میباشد. ملاک تحویل کالا، صدور گواهینامه بازرسی فنی مبنی بر اتمام ساخت و تائید فنی کالا و صدور برگ رسید به انبار در هر مرحله خواهد بود.

كارفـــــرما: شركت مهندسی و توسعه گاز ايران

نـوع قـرارداد:  خرید و فروش کالا

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.