مسیرسازی خط لوله ۵۶ اینچ گاز سراسری چهارم - قطعات هشتم و نهم

porj-sarasarichaharom

عملیات اجرایی پروژه شامل:

عملیات خاکبرداری، تسطیح و جاده سازی به منظور ایجاد مسیر به طول ۲۰۰ کیلومتر برای اجرای خط لوله ۵۶ اینچ بوده است. بیش از ۴۵ درصد مسیر در مناطق کوهستانی بوده است.

محل اجرای پروژه:

استان اصفهان-صغاد/پل کله

کارفرما:

شرکت ملی گاز ایران

اشتراک گذاری

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.