پروژه احداث خطوط انتقال LPG گرم پالایشگاه های فازهای 13و 22-24 به پالایشگاه فاز 19 میدان مشترک پارس جنوبی (EPC)

پیمان بصورت EPC شامل طراحی تفصیلی، خرید کالا و اجرای پروؤه احداث خطوط انتقال LPG گازی گرم پالایشگاه های فازهای 13 و 22-24 به پالایشگاه فاز 19 میدان مشترک پارس جنوبی میباشد. خطوط لوله 6 و 8 اینچ پروپان و بوتان گرم خروجی فاز 22-24 بعد از حدود 2 کیلومتر با دو خط 6 و 8 اینچ فاز 13 مشترکا در یک کانال تا ایستگاه میان مسیری ادامه یافته و پس از انجام اتصالات و ارتباطات لازم به پمپها در ایستگاه مذکور بصورت دو خط لوله 8 اینچ بوتان و 10 اینچ پروپان از ایستگاه مذکور خارج و تا ایستگاه پمپاژ فاز 19 حدود 6،800 کیلومتر در یک کانال مشترک ادامه مییابند.

الف – تکمیل طراحی تفصیلی

خدمات طراحی تفصیلی شامل نقشه برداری و تهیه نقشه مسیر، عملیات خاک شناسی، طراحی تفصیلی، انجام مطالعات HAZID, HAZOP  ، انجام مطالعات زیست محیطی، مطالعات پدافند غیرعامل و مطالعات مهندسی ارزش میباشد.

ب تامین و تدارک کالا و مصالح (P)

شامل تهیه کلیه کالای اختصاصی مورد نیاز پروژه اعم از ساخت داخل یا ساخت خارج براساس نقشه ها و مدارک فنی مورد تصویب کارفرما و استانداردهای موجود در لیست کالای قرارداد و همچنین تامین کالای غیر اختصاصی که در لیست مصالح اختصاصی درج نشده و برای نصب، انجام عملیات اجرائی، راه اندازی و تحویل پروژه ضروری می‌باشند است.

ج – عمليات اجرائي :

عملیات اجرائی شامل کلیه کارهای لازم برای نصب کامل خطوط و اجرای تاسیسات مربوط به ایستگاه‌های اندازه گیری، تلمبه خانه میان مسیر، انشعابات، اتصالات و همچینین آزمایش و راه اندازی بشرح زیر می‌باشد:

  • احداث و آزمایش و راه اندازی 2،750 مترخط انتقال LPG گرم 6 اینچ
  • احداث و آزمایش و راه اندازی 9،300 متر خط انتقال LPG گرم 8 اینچ
  • احداث و آزمایش و راه اندازی 6،800 متر خط انتقال LPG گرم 10 اینچ
  • 6 انشعاب در محل خروجی خط LPG گرم فازهای 13، 22-24 و 19 ، یک ایستگاه تلمبه خانه ، دو ایستگاه انشعاب بر روی خطوط 8 و 10 اینچ به تاسیسات ذخیره سازی مجاور ، ایستگاه اندازه گیری (میترینگ) بر روی خطوط 6 و 8 اینچ خروجی از فازهای گازی همه شامل طراحی و اجرای فونداسیون، استراکچر و فنس مربوطه، عملیات مکانیکی، پرتونگاری، زنگ زدائی و رنگ آمیزی، برق رسانی به ایستگاه ها، ابزاردقیق، آزمایش و راه اندازی و…..
  • احداث دو ایستگاه حفاظت کاتدیک و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله
  • اجرای حدود 40 تقاطع با خطوط لوله روزمینی و زیر زمینی موجود، مسیل، جاده، کانال بتنی و…
  • اجرای تقاطعات با خطوط انتقال آب پلی اتیلن و خطوط فیبر نوری
  • اجرای حدود 40 تقاطع با خطوط لوله روزمینی و زیر زمینی موجود، مسیل، جاده، کانال بتنی و…
  • اجرای تقاطعات با خطوط انتقال آب پلی اتیلن و خطوط فیبر نوری
  • اجرای یک تقاطع با کانال بتنی موجود بطول حدود 40 متر که برای عبور از آن بصورت روزمینی باید یک استراکچر فیزی بشکل پل روگذر طراحی و اجرا گردد.

کلیه خطوط مذکور عمدتا در مجاورت تاسیسات و خطوط لوله موجود می‌باشند.

كارفــــرما:   شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

محل اجراي پروژه:    استان بوشهر

نوع قـرارداد:  EPC

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.