پروژه احداث خط لوله 32 اینچ انتقال گاز ترش از شمال پالایشگاه خشکی فاز 19 به پالایشگاه خشکی فاز 13 (EPC)

پیمان بصورت EPC شامل خدمات مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، اجرای کارهای شاختمان و نصب و راه اندازی برای احداث خط لوله 32 اینچ گاز ترش از خط لوله شمال فاز 19 به شمال فاز 13 واقع در استان بوشهر میباشد.

الف – تکمیل طراحی تفصیلی (E)

خدمات طراحی تفصیلی شامل نقشه برداری و تهیه نقشه مسیر، تهیه مدارک مهندسی فرآیندی و دیاگرام P&ID, PFD، تهیه نقشه های مورد نیاز جهت نحوه اتصال به نقاط ورودی و خروجی خط لوله، تهیه نقشه های مسیرو پروفیل، تقاطع، ایزومتریک و….. براساس مشخصات فنی اقلام تامین شده کارفرما، طراحی تفصیلی خط و مهندسی تامین کالا میباشد.

ب تامین و تدارک کالا و مصالح (P)

تهیه کلیه کالای اختصاصی بجز لوله ها با توجه به مدارک، اسنانداردها و مشخصات فنی شامل کنترل کیفیت کالاهای اختصاصی و غیراختصاصی – انبارداری و نگهداری کالاها – خرید، حمل و بیمه کالاهای اختصاصی – خرید کالا، حمل و بیمه کالای اختصاصی ساخت داخل- خریدکالا، حمل و بیمه کالای اختصاصی ساخت خارج است.

 

ج – عمليات اجرائي :

عملیات اجرائی  خط لوله از بیرون فنس ضلع شمال شرقی پالایشگاه فاز 19 شروع و پس از حدود 5 کیلومتر به خط 32 اینچ ورودی به پالایشگاه فاز 13 در ضلع شمال شرقی این پالایشگاه وصل میشود. در نقطه اتصال مجاور فاز 19 یکعدد شیر دستی و یکعدد شیر LBV نصب و در نقطه پایانی مجاور فاز 13 دو عدد شیر دستی نصب خواهد شد.

عملیات اجرائی در مجاورت خطوط لوله و تاسیسات گازدار اجرا میگردد. عملیات شامل تامین گروه بهمراه دستگاه لوله یاب و کشف تاسیسات زیرزمینی، نقشه برداری مسیر و تقاطع ها، مسیرسازی،کانال کنی، جوشکاری و پرتونگاری، عایقکاری سرجوش‌ها، پوشش انشعابات و ملحقات جانبی تاسیسات، حمل و نقل لوله ها، آزمایش هیدرواستاتیک، عبور از جاده های اصلی و فرعی 5 عدد، عبور از لوله های موجود (شامل خط لوله گاز 3 عدد، خط لوله روزمینی LPG  1 عدد، خط لوله اتان 1 عدد، فیبر نوری و خط لوله آب 4 عدد، کریدر خطوط لوله سرایری و فیبر نوری 2 عدد، پل ا عدد، کانال بتنی 1 عدد ، جاده های آسفالته و خاکی 7 عدد)، پوشش کلیه تاسیسات زیرزمینی و تمیز نمودن و رنگ آمیزی کلیه تاسیسات روی زمین، نصب سیستم حفاظت کاتدیک و… می‌باشد.

كارفــــرما:   شرکت نفت و گاز پارس

محل اجراي پروژه:   استان بوشهر

نوع قـرارداد:  EPC

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.