پروژه توسعه میدان گازی فاز ۱۹ پارس جنوبی تاسیسات خشکی

proj-pars-south
محل اجرای پروژه:

استان بوشهر

کارفرما:

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

پیمان بصورت C برای اجرای دو خط لوله زیر زمینی هوازی به قطر ۳۶ اینچ و بطول هر کدام حدود ۷ کیلومتر در گریددور مشترک فازهای ۱۱، ۱۹ و ۱۲ پارس جنوبی می باشد. خطوط لوله از نقطه اتصال اختر (Akhtar Tie in Point) واقع در جنوب شرق فاز ۱۱ شروع و به ایستگاه اندازه گیری مشترک فاز ۱۲ (SP12 common metering station) واقع در جنوب غرب فاز ۱۴ ختم می گردد.

proj-pars-south2

عملیات اجرایی :

عملیات اجرایی شامل نقشه برداری، پیاده کردن مسير، تسلیح و آماده سازی مسیر ، حفر کانال، احداث کالورت های بتنی و نصب لوله های CASING در محل های تقاطع با جاده ها، تحویل گرفتن لوله های پوشش شادان، لسمير آلات، اتصالات و سایر اجناس عهده کارفرما و حمل به انبار، ریسه نمودن، جوش کاری، زنگ زدایی و عایق رجون ها، قراردادن لوله، در کانال، بر گردن کانال عبور از تقاطع ها، کنترل کیفیت، آزمایش هیدرواستاتیک و احداث ایستگاه حفاظت کاتا، یک، پیش راه اندازی و تهيه و تحويل نقشه های طبق ساخت و سایر مدارک مورد نیاز بوده است.

اجرای خطوط لوله در طول مسیر با موانع متعدد از جمله، ۲۰ مورد جاده، خطوط لوله های گاز و نفت روبرو بوده که عبور از آنها با روش پایپ جکینگ یا از طریق احداث کالورت میسر شده است.

اشتراک گذاری

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.